Ana Sayfa / Kitaplar / Yaşar Kemal İnce Memed Kitap Özeti

Yaşar Kemal İnce Memed Kitap Özeti

Yaşar Kemal İnce Memed Kitap Özeti

İnce Memed I, Yaşar Kemal’in ilk baskısı 1955 senesinde piyasaya çıkan romanıdır.

Yaşar Kemal’in baş yapıtı olarak değerlendirilen yapıt, Çukurova köylüsünün ağalığa karşı mücadelesini anlatır. Yazarın ilk romanıdır. 1953-1954’te Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiş; 1955’te Çağlayan Yayınları tarafınca iki cilt olarak kitap halinde basılmıştır. Yaratı, Varlık dergisinin düzenlemiş olduğu 1956 yılı Varlık Roman Armağanı ile ödüllendirdi.

İlk olarak 1957’de Bulgarca’ya çevrilen romanı 1959’da Nazım Hikmet Rusça’ya çevirdi. İnce Memed, 1961’de Edouard Roditi ve Thilda Kemal tarafınca İngilizce’ye, Güzin Dino tarafınca Fransızca’ya çevrildi; İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya’da yayımlandı. Ertesi yıl Almanca ve İspanyolca çevirileri çıkan İnce Memed, günümüze kadar kırktan fazla dile çevrilmiştir.

Yazar ilerleyen yıllarda kitabın devamı durumunda üç roman daha yazarak roman kahramanının öyküsünü 1987’ye kadar getirmiştir. İnce Memed-1 serinin birinci romanıdır, 1923-1933 yılları anlatılmaktadır.

Mevzusu

İnce Memed’in mevzusu, Cumhuriyet periyodunun ilk yıllarında geçer. Anadolu halkının geri kalmışlığı, bilgisiz bırakılmışlığı, köy yaşamının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olması üstüne bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür.

Özeti

Toroslar’dan Akdeniz’e köyünden Değirmenoluk köyünün insanları köylerinin dışına çıkmazlar. Onun için buranın kendine özgü kanun ve töreleriyle yaşamaktadırlar. Abdi Ağa bu kanun ve töreleri koyar ve uygular. Dışarıdan köye kimse gelemez ve karışamaz.

InceMemedKöyün evlatlarından İnce Memed, günlerdir Abdi Ağa’nın tarlasını sürmektedir, sadece Abdi Ağa devamlı annesini ve kendisini dövmektedir. Memed artık dayanamayacağını anlayınca her şeyi bırakıp Kesme Köyü’ne gider ve orada yaşayan bir köylü olan Süleyman’a sığınır. Memed’in yapmış olduğu bu kaçma eylemi aslına bakarsak tüm köy ahalisinin hayalidir. Memed kışı Kesme Köyü’nde geçirir. Orada çobanlık yapar. Anasını ve köyünü özlemiş olmasına karşın dönmemekte kararlıdır. Bigün köyden bir tanıdık onu görür ve bu haberi Memed’in anası Döne’ye iletir. Sadece haber, köyde ağızdan ağıza yayılır ve Abdi Ağa durumu öğrenir. Hemen sonra Abdi Ağa Süleyman’ın kapısına dikilir ve Memed’i alıp köye götürür. O yaz Memed hasadı yapar ve Abdi Ağa’nın topraklarını sürer. Abdi Ağa ise ceza olarak ona hasadın dörtte birini verir. O kış Memed ve anası oldukça güçlük çekerler.

Aradan birkaç yıl geçtikten sonrasında Memed, arkadaşı Mustafa ile beraber ilk kere kasabaya gider. Yolda, iyi ve mert bir eşkıya olan ve hayranlık duydukları Koca Ahmet’le karşılaşırlar. Kasabadaki yaşam Memed’i oldukça etkisinde bırakır. Ağaların olmadığı, her insanın hür olduğu bu yaşam Memed’i cezbeder. Memed, sevgilisi Hatçe’nin Abdi Ağa’nın yeğeni ile evlendiriliceğini öğrenince, Hatçe’yi kaçırmak için köye döner ve birlikte kaçarlar. Hatçe ile Memed’in kaçmalarının arkasından Ağa’nın adamları ve yeğeni onları yakalamak için izlerini sürerler ve bulurlar. Aralarında çatışma çıkar. Memed, Abdi Ağa’nın yeğenini öldürür, Abdi Ağa’yı yaralayıp kaçar. Hatçe ise yakalanır. Memed’in sığınacak bir yeri olmadığı için Deli Durdu denilen bir eşkıyanın çetesine katılır. Çetenin yapmış olduğu haksızlıkları gören Memed Deli Durdu’dan nefret eder.

Bu sırada Abdi Ağa Hatçe’yi cezalandırmak için ona bir tuzak kurar. Yeğenini Hatçe’nin öldürdüğüne jandarmaları ikna eder ve Hatçe hapishaneye düşer.

Eşkıyalığa iyice alışan Memed zulmetmeye dayanamaz. Arkadaşları Recep Çavuş ve Cabbar ile Deli Durdu’nun çetesinden ayrılır. Bir gece köye ulaştığında anasının öldüğünü ve Hatçe’nin başına gelenleri öğrenir. Arkasından Abdi Ağa’nın izini sürmeye adım atar.

Ayrıca Abdi Ağa Memed’i ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar. Memed ise kasabada Hatçe’yi bulur ve bir yolunu bulup onu ve arkadaşını hapishaneden kaçırmayı başarır. Köylüleri de Abdi Ağa’ya karşı gelmeleri mevzusunda yüreklendirir. O kış köylüler Abdi Ağa’ya hasatlarından bir buğday tanesi bile vermezler.

Abdi Ağa Ankara’ya telgraf çeker ve Memed’in gizlendiği yeri suç duyurusu eder. Jandarmalar Memed’i kıstırırlar. Aralarında çatışma çıkar. Tam bu sırada Hatçe doğum yapar. Memed eşi ve evladı için teslim olur fakat bu esnada Hatçe vurulur. Memed’in dünyası yıkılır. Aylardır onu kovalayan Asım ÇAvuş onu bu şekilde bir durumdayken tutuklayamaz ve askerleriyle giderek ona yeni bir talih verir. Doğan çocuğunu Hatçe’nin hapishane arkadaşı Iraz alır ve Gaziantep’in bir köyüne götürür.

Olaylardan Abdi Ağa’yı görevli tutan Memed köye gelir ve Abdi Ağa’yı vurur. Bu duruma sevinen köylü bayram eder. Memed ise atını dağlara doğru sürer ve o günden sonrasında Memed’den haber alınmaz.

O gün bu gündür Dikenlidüzü Köylüleri, çift koşmadan ilkin çakırdikenleri ateşe verirler. İşte tam o günlerde Alidağ’ın doruğunda bir top ışık patlar, üç gün üç gece yanar durur.

Ana Fikri

Zulme sessiz kalan bigün zulme uğrar, haksızlığa karşı durmak insanoğlunun onurudur.

Kitaptaki Karakterler

  • İnce Memed: Değirmenoluk köyünden Sefil İbrahim ve Döne’nin tek oğlu. Ufak yaşta yetim kalmıştır ve annesiyle yaşamaktadır. Romana gore İnce Memed’in gerçek adı İnce Ufo’dur. Aslen Kahramanmaraş’ın Helete köyündendir. Gerçek yaşamı daha karışık ve zor olsa gerek.
  • Döne: İnce Memed’in annesidir. Birçok cileler çekmiş, ağa tarafınca oldukça işkenceler görmüştür. Ölmeden ilkin İnce Memed’ini görememiş, kuvvetli bir köy hanımıdır. İyi kalplidir, masum bir karakteri vardır.
  • Abdi Ağa: Dikenlidüzü’ndeki 5 köyün sahibidir, zalim bir karakterdir.
  • Hatçe: İnce Memed’in sevgilisi, hemen sonra eşi. İnce Memed’in Abdi Ağa’yı ilk karşılaşmalarında yaralaması sonrasında, iftiraya uğramış ve hapishaneye atılmış, hemen sonra İnce Memed tarafınca Jandarma’nın elinden kurtarılmıştır. İnce Memed’den bir adam evladı olmuştur. Dağda bir çatışma esnasında ölmüştür.
  • Cabbar: İnce Memed ile birlikte Deli Durdu’nun çetesinde birlikte bulunmuş ve İnce Memed bir vaka karşısında Deli Durdu’ya karşı çıkınca haklı olan İnce Memed’in yanında yer almıştır. İnce Memed’in çılgınca bir girişiminde İnce Memed’in yanında yer almamış ve yolları ayrılmıştır. Hükümet genel af duyuru edince dağdan inmiş, mütevazı bir yaşam sürmüştür.
  • Kesme Köylü Süleyman: İnce Memed’in köyden ilk kaçısında kalmış olduğu köşkün sahibidir, bir baba şeklinde İnce Memed’i sahiplenmiş, saklamış ve Deli Durdu’nun çetesine katılmasını elde etmiştir. Roman serisinde okurun karşısına bol miktarda çıkan mühim bir şahsiyettir. İnce Memed’i sahiplenişi, ona karşı yapmış olduğu iyilikler ve onu çeteye sokuşu bu şahsın en mühim davranışlarıdır.
  • Recep Çavuş: Nerden geldiğini kimsenin bilmediği, sadece oldukça uzun senelerdir, birçok çetede eşkıyalık yapmış bir kişidir. Cabbar ile birlikte İnce Memed’in çetesini oluşturmuş, beraber birçok maceraya atılmışlardır. Sertliği ile dikkat çeker. Çatışmalar ve kayalıklarda almış olduğu yaralara daha çok dayanamayan Recep Çavuş, bir ağacın altına gömülür.
  • Topal Ali: İzciliği ile ün yapmış bir ayağı topal olan, İnce Memed’in başına türlü dertler açmış, sadece hemen sonra İnce Memed’in en güvenilir adamlarından olmuştur. Topal Ali kurnazlığı ve zekâsı ile öne çıkar.

Yaşar Kemal kimdir?

Aslolan adı Kemal Sadık Gökçeli. Van Gölü’ne yakın Ernis (bugün Ünseli) köyünden olan ailesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926’da hayata merhaba dedi. Doğum yılı bazı biyografilerde 1923 olarak geçer.

Ortaokulu son derslik öğrencisiyken terk ettikten sonrasında ırgat kâtipliği, ırgatbaşılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yapmış oldu. 1940’lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino şeklinde sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu; 17 yaşlarındayken siyasal nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943’te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtlar’ı yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonrasında 1946’da gittiği İstanbul’da Fransızlara ilişik Havagazı Şirketi’nde gaz denetim memuru olarak çalıştı. 1948’de Kadirli’ye döndü, bir süre gene çeltik tarlalarında kontrolörlük, hemen sonra arzuhalcilik yapmış oldu. 1950’de Komünizm propagandası yapmış olduğu iddiasıyla tutuklandı, Kozan cezaevinde yattı. 1951’de salıverildikten sonrasında İstanbul’a gitti, 1951-63 içinde Cumhuriyet gazetesinde Yaşar Kemal imzası ile fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Ayrıca 1952’de ilk öykü kitabı Sarı Sıcak’ı, 1955’te ise bugüne dek kırktan fazla dile çevrilen romanı İnce Memed’i yayımladı. 1962’de girmiş olduğu Türkiye İşçi Partisi’nde genel yönetim kurulu üyeliği, merkez yürütme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş oldu. Yazıları ve siyasal etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967’de haftalık siyasal mecmua Ant’ın kurucuları içinde yer aldı. 1973’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 içinde ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988’de kurulan PEN Yazarlar Derneği’nin de ilk başkanı oldu. 1995’te Der Spiegel’deki bir yazısı sebebiyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl bu kez Index on Censorhip’teki yazısı sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildiyse de cezası ertelendi.

Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerini kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden önde gelen Yaşar Kemal’in yapıtları kırkı aşkın dile çevrilmiştir. Yaşar Kemal, Türkiye’de almış olduğu oldukça sayıda ödülün yanı sıra yurtdışında aralarında Internasyonal Cino del Duca ödülü, Légion d’Honneur nişanı Commandeur payesi, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres nişanı, Premi Internacional Catalunya, Fransa Cumhuriyeti tarafınca Légion d’Honneur Grand Officier rütbesi, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Sulh Ödülü’nün de bulunmuş olduğu yirmiyi aşkın ödül, ikisi yurtdışında beşi Türkiye’de olmak suretiyle, yedi fahri doktorluk payesi aldı.

Kaynak: wikipedia (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nce_Memed_I)

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler süre içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Renkfm isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir