Ana Sayfa / Biyografi / Malkaçoğlu Bali Bey Hayatı ve Biyografisi Hakkında Bilgi

Malkaçoğlu Bali Bey Hayatı ve Biyografisi Hakkında Bilgi

Malkoçoğlu Hamza Bey’in erkek evladıdır. Fatih Sultan Mehmed Han’ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayun adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyidir. Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yapmıştır. Yürekli, sadık ve yetenekli bir kumandandır. Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunmuş olduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterip, gene aynı beylerbeyliği esnasında Macaristan’da Varadin Kalesi ile öteki pek fazlaca yeri zapt etmiştir. Hemen sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğratmıştır. 1498 senesinde 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üstüne akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanıp, bu akınları esnasında 10.000 tutsak ve ganimet ile dönmüştür. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Sultan İkinci Bayezid Hana göndermiştir. Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi benzer biçimde yürekli, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yapmış oldu. Ufak oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonrasında Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulunmuş oldu. Bali Bey 1514 senesinde vefat etmiştir.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir