Ana Sayfa / Biyografi / Kısaca Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir Hayatının Özeti

Kısaca Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir Hayatının Özeti

indir (1)

Bilim, teknoloji ve buluşlar tarihinin en renkli en yürekli kişiliklerinden biri de Hezarfen Ahmet Çelebi’dir.

Bizce kendisi devletimizde yeteri kadar tanınmamaktadır.

Bundan dolayı  oldukca kısa bir özet mevzu anlatımı şeklinde Hezarfen Ahmet Çelebi’nin biyografisini paylaşacağız.

Peki kimdir bu Hezarfen Ahmet Çelebi? Ne Yapmıştır? Neyi Bulmuştur? İcatları Varmıdır? 

Hezarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti zamanında ilk kez uçuş girişiminde bulunan kişidir. Bu hadise 17. yüzyılda yaşanmıştır.

İmal etmiş olduğu kanatları takarak Galata Kulesi’nden atlayıp Kız Kulesi’ne başarıya ulaşmış bir uçuş gerçekleştirmiştir. Uçan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.

Devrin en meraklı mucitlerinden olan Hezarfen, sema ve uçmak mevzuları üstüne oldukca fazla düşünce yürütmüştür.

İnsanoğlunun bigün uçacağına tüm yüreğiyle inanmaktadır ve bu alanın üstüne giderek emekler yapmıştır.

Kuş kanatlarından yapım etmiş olduğu bir kanat ile uçmayı başarmıştır.

Gelgelelim bu yapmış olduğu emekler devrin yöneticilerinin hoşuna gitmemiştir.

Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere bakılırsa kendisi Cezayir’e sürülmüştür.

Hezarfen unvanı, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine verilmiştir ve bin bilimli anlamına gelmektedir.

Kendisinin sürgünde öldüğü yönünde tahminler vardır.

Hezarfen Ahmet Çelebi Biyografisi – Kısa Yaşam Öyküsü ve Başarıları

Hezârfen Ahmet Çelebi, 1609 senesinde dünyaya gelen 1640 senesinde Cezayir’de ölmüştür. Hezarfen Ahmet Çelebi, kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insandir, 17. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış Türk bilginidir.

1623-1640 yılları aralığında saltanat devam eden Sultan IV. Muratzamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden dolayı halk içinde, “Bin Fenli” anlamına gelen Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.

Hezârfen Ahmet Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek zamanı uçuşundan ilkin hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı’nda deneyler yapmıştır.

Ek olarak, Leonardo Da Vinci’nin uçma mevzusundaki çalışmalarından ve kendinden oldukca ilkin bu mevzuda deneyler meydana getiren İsmail Cevheri’den esin almış olduğu sanılmaktadır.

Evliya Çelebi‘nin Seyahatname’sindeki ifadelerinden edindiğimiz bilgilere bakılırsa; 1632 senesinde lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir vasıta takıp kendini boşluğa bırakarak ve uçarak İstanbul Boğazı’nı geçip 3558 m. ötede Üsküdar’da Doğancılar meydanına indirilmiş olduğu söylenmektedir.

Bu vaka; Sarayburnu’ndaki Sinan Paşa köşkünden bu durumu seyreden ve deneyin başarıyle sonuçlandığını gören devrin padişahı 4. Murat tarafınca da beğenildi, , hatta Evliya Çelebi‘ye bakılırsa Hezârfen Ahmet Çelebi “bir kese de altınla” sevindirmiş, sadece bu aşama bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp, “Bu adem pek havf edilecek bir ademdir, her ne murad ederse elinden gelir, bu şekilde kimselerin bakaası caiz değil” diyerek onu Cezayir’e sürgün etmiştir.

Hezarfen Ahmet Çelebi yaşamının geri kalan bölümünü öldüğü 1640 yılına kadar burada geçirdi.

HAZARFEN AHMET ÇELEBİ

Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Türk bilginidir.

Ne süre ve nerede doğduğu bilinmeyen Ahmet Çelebi’nin yaşamı hakkında malûmat yok denecek kadar azdır. Padişah  IV. Murat   döneminde  İstanbul’da yaşamıştır;  fakat  yaşamı  hakkında  kafi  informasyon  yoktur.

Evinde  çeşitli  mevzularda   deneyler  yapmış olduğu,  geniş  informasyon sahibi  olduğu,  bu  yüzden  de  halk tarafınca   kendisine “bin  fenli”   anlamına  gelen Hezarfen   şanı  verildiği   bilinmektedir.1623-1640 yılları aralığında saltanat devam eden Sultan Dördüncü Murat zamanında yaşamış olup meşhur gösterisini gene bu Sultan huzurunda yapmıştır.
Fen alanındaki geniş informasyon ve tecrübesi ile halk içinde “Hazarfen” kısaca bir fenli diye malum Ahmet Çelebi; araştırma yapmaktan yılmayan,yiğit,  akıllı ve bilgili bir kişiydi. Hazarfen Ahmet Çelebi’den ilkin havacılık tarihinde ilk olarak meşhur bir Türk bilgini olan İsmail Cevheri; kollarına kanat takarak ilk uçma denemesini yapmışsa da bu tecrübe etme ölümle sonuçlanmıştı.

İlk uçan Hazarfen Ahmet Çelebi, bu Türk bilgininin yaşamını ve niçin başarısızlığa uğradığını iyice inceledikten sonrasında aynı düşünceyi gerçekleştirmek için harekete geçti. Bilhassa hava akımları ve kuşların uçuşunu inceleyerek çalışmalarını geliştirdi.

Nihayet zamanı uçuşunu yapmak suretiyle Okmeydanı’na gelen Ahmet Çelebi’yi seyreden  Sultan Murat Han da Sarayburnu’ndaki Sinan Paşa Köşkü’nde yerini almıştı.

İbtida Okmeydanı’nın minberi suretiyle rüzgarın şiddetinde kartal kanatlarıyla sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Sonrasında Galata Kulesi’nin en yüksek noktasına çıktı ve kendini boşluğa bırakıverdi. Kalk dehşet içinde manzarayı seyrediyordu.

Sultan Murat Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Ahmet Çelebi Galata Kulesi’nin zirvesinden lodos rüzgarlarıyla uçarak Üsküdar’da Doğancılar Meydanı’na inmiştir.

Bu başarısından dolayı Dördüncü Murat Han kendisine bir kese altın kayra etmiştir Fakat  elinden  her  iş  gelebilen   ve  uçabilen  bu  insanın korkulacak  bir  şahıs  olduğu   yargısına  vararak   onu  Cezayir’e   sürdü. Hezarfen  Ahmet  Çelebi   yaşamının  geri  kalan   bölümünü  burada  geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti P.T.T. İdaresinin 17 Ekim 1950 Tarihinde İstanbul’da toplanan Milletlerarası Sivil Havacılık Kongresi için çıkardığı üç hatıra pulundan Zeytuni yeşil-mavi renkli 20 kuruşluk olanın taşımış olduğu temsili fotoğraf, Hazerfen’in Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçuşunu tasvir etmektedir.

NEDEN “HAZARFEN” DENİLDİ ?

Türk mucidi, Teknik ilimlerdeki bilgisi yüzünden     “Hazarfene, bin fen’e, bin teknik bilgiye haiz ” lakabını kazanmıştır. IV Murat’ın (1623-1640) huzurunda kanat takarak Galata Kulesi’nden kendini bırakıp Üsküdar’da Doğancılar meydanına indi. Tarihin önemli planör tecrübelerinden sayılır. Bugün de bunun bulunduğunu Yüksek Tayyare Mühendisi Yavuz Kansu, eoradinamik formüllerle kanıtlama etmiştir

Hezarfen Ahmet Çelebi Yaşamı

Hezarfen Ahmed Çelebi dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Onyedinci yüzyılda yaşamış olduğu, 1623-1640 yılları aralığında saltanat devam eden Sultan Dördüncü Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden dolayı halk içinde Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.

Evinde deneylerle uğraşıp, çeşitli mevzularda araştırmalar meydana getiren Hazerfan Ahmed Çelebi, İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak, bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti.

Kuşların uçuşunu inceleyerek zamanı uçuşundan ilkin hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı’nda deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde, Galata kulesinden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar semtine inmiştir.

Sarayburnu’ndaki Sinan Paşa köşkünden bu durumu seyreden Sultan Dördüncü Murad, Ahmed Çeleb ile ilkin oldukca yakından ilgilenmiş, sadece bu aşama bilgili ve becerikli bir insanın varlığından kuşkuya düşerek onu Cezayir’e sürgün etmiştir.

Ahmed Çelebi orada vefat etmiştir.

Yaşam öyküsü köşemizde bir yazıyı daha başarıya ulaşmış bir halde tamamlamış olmanın gönül rahatlığı içindeyiz.

Bu yazıda siz sevgili ziyaretçilerimize  meşhur Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi hakkında bilmenizde fayda olan her şeyi bazı destekleyici görsellerle beraber sunduk. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz…

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir