302784_245019798874650_1614590683_n

Celal Sezer

Celal SEZER, 1974’te Ordu’da dünyaya geldi. Sesinin güzelliği daha çocuklukta keşfedilince aile toplantılarının olmazsa olmaz müzisyeni oluverdi.

İlkokul yıllarında bir taraftan radyodaki halk müziği yayınlarını dikkatle takip ederken, bir taraftan da Ordu Yöresi sanatçılarını (Umut TOKCAN, Tuğrul ŞAN, Ali Rıza GÜNDOĞDU) hayranlıkla dinlerdi.

İlköğrenimi esnasında merhum Rıdvan ÇIRACIOĞLU’ndan temel müzik detayları ve THM repertuvarı mevzusunda iyi bir eğitim aldı.

1995’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Internasyonal İlişkiler Kısmı’nde yüksek tahsil hayatına başlamasıyla beraber, üniversitedeki köklü talebe topluluklarından olan Türk Halk Bilimi Topluluğu’na katıldı.

Bu sayede, halk müziği çalışmalarını sahneleme imkânı buldu.

Cenk GÜRAY ve Ali Fuat AYDIN’la tanışarak zeybekler mevzusunda birikimini arttırdı.

Bu kişilerle beraber çeşitli müzikal etkinliklerde sahne emekleri yürüttü.

Türk müziğinin bütünlüğüne ve halk müziğindeki makamsal yapıya inanan SEZER, sorumluluk birikimini ve icra üslubunu bu doğrultuda geliştirdi.

2003 senesinde TRT’nin açmış olduğu amatör ses yarışmasında dereceye girdi. 2004 senesinde TRT’de halk müziği ses sanatçısı olarak programlara katılmaya başladı.

2005’te TRT Ankara Radyosu bağlama sanatçısı Mehmet ÜÇER ile tanıştı.

ÜÇER’in engin müzikal birikimi ona oldukça yönlü bir görüş açısı kazandırdı.

Kent musikisini anlama ve klasik tavırda eserlerin icrası mevzusunda hocası olan ÜÇER’den büyük destek görmüş oldu.

Müzik yönetmenliğini ÜÇER’in yapmış olduğu TRT’de piyasaya sürülen “Bergüzar” ve “Dem Bu Dem” programlarına katıldı.

Celal SEZER, bu programlarda gösterdiği yüksek performans yardımıyla hem TRT toplumunda daha çok tanındı hem de Halk müziği takipçilerinin hayranlığını kazanmıştır.

2001–2006 yılları aralığında “Badısaba” Müzik Topluluğu ile çeşitli konserler verdi.

SEZER, bir süre sonrasında, halk müziğinin değişik alanlarına önem vererek bilhassa Elazığ ve Şanlıurfa ezgileri başta olmak suretiyle klasik doğu müziğine yoğunlaştı.

Bunun sonucunda, 2007 senesinde “Grup Divan” adlı müzik topluluğunun kuruluşuna öncülük ederek iki yıl süresince çeşitli konserlerde klasik doğu türkü ve uzun havalarını icra etme imkânı buldu.

Eğitim faaliyetleri de yürüten Sezer, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, İller Bankası, Devlet Meteoroloji İşleri benzer biçimde kurumların bünyesinde yer edinen amatör halk müziği topluluklarını çalıştırdı ve yönetti.

Aralık 2009 itibarıyla piyasaya çıkmış olan “Felek Bahane” adlı solo albümü ile bireysel müzik çalışmalarına hız veren Sanatçımız tenor bariton ses aralığına haizdir.